Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen

De FONG zet zich sinds 1994 in om de kwaliteit van de beroepsopleidingen in de natuurlijke geneeswijzen te bevorderen en te handhaven. Dat doet zij onder andere door kennis- en informatie-uitwisseling tussen de leden en overleg met andere partijen in het veld van natuurlijke geneeswijzen. De kwaliteitsstandaard van de FONG richt zich op erkenning door de overheid, door verzekeraars en door zorgvragers.

De ledenlijst van de FONG (A-register) omvat een breed scala van beroepsopleidingen, die zich in hun opleiding richten op natuurlijke geneeswijzen, waaronder Natuurgeneeskunde, Klassieke Homeopathie, Traditionele Chinese geneeswijzen, Psychosociale en Lichaamsgerichte therapieŽn.

Het FONG C-register bevat modules voor Medische Basiskennis op Hbo-niveau en bij- en nascholingscursussen op hbo-niveau, inhoudelijk op kwaliteit getoetst en gerelateerd aan de bovengenoemde Natuurlijke Geneeswijzen.

De FONG kent drie registers:

  1. Leden: instituten die vierjarige opleidingen op hbo niveau in bovengenoemde disciplines aanbieden en voldoen aan de eisen die de FONG stelt aan het opleiden van therapeuten in natuurlijke geneeswijzen. Deze instituten zijn lid van de FONG;
  2. Kandidaat-leden: instituten waarvan aangenomen kan worden, dat zij binnen afzienbare tijd kunnen voldoen aan de eisen die de FONG stelt aan accreditatie en opgenomen kunnen worden in het A- register;
  3. Eén - en tweejarige opleidingen en bij- en nascholingen en modules Medische Basiskennis op hbo-niveau.

Opleidingen in de Natuurgeneeskunde