Word ook lid van de FONG en meld uw onderwijsinstelling aan

aanmelden

FONG, Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen

FONG, Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen

De FONG is de belangen organisatie van opleidingsinstituten in de CAM-sector*. Wij komen op voor de belangen van opleidingen in de CAM-sector. De FONG doet dit o.a. door FONG leden te promoten bij beroepsverenigingen, koepels, en zorgverzekeraars. Vanzelfsprekend is de FONG als vertegenwoordiger van CAM opleidingen aanwezig bij alle belangrijke overleggen/besprekingen in de CAM-sector Brancheorganisatie. De FONG zet zich al ruim 20 jaar in voor kwaliteitsverhoging en kwaliteitsborging van opleidingsinstituten in de CAM-sector*.  Zo zijn alle  FONG leden door een onafhankelijk accreditatie instituut geaccrediteerd**  De meeste beroepsorganis...

lees meer

agenda

Workshop ‘ Is onderwijs CAM-sector future proof’
6 Oct

Workshop ‘ Is onderwijs CAM-sector future proof’

Op 6 oktober organiseert het bestuur van de FONG in opdracht van de leden een workshop 'is onderwijs...
Algemene ledenvergadering najaar
17 Nov

Algemene ledenvergadering najaar

Tijdens de algemene najaarsvergadering komt onder andere de begroting voor 2016 aan de orde. Gegeve...
Algemene ledenvergadering voorjaar
19 May

Algemene ledenvergadering voorjaar

Tijdens deze vergadering komen  o.a. de jaarrekening en het jaarverslag over 2015 aan de orde.
Top