Word ook lid van de FONG en meld uw onderwijsinstelling aan

aanmelden

FONG, Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen

FONG, Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen

De FONG zet zich al ruim twintig jaar in voor kwaliteitsverhoging van de beroepsopleidingen in de CAM-sector*. Wij zijn gesprekspartner voor patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties, de politiek en de media. Brancheorganisatie. De FONG is de overkoepelende organisatie voor alle opleidingsinstituten in de CAM-sector in Nederland. Ons doel is een door overheid, verzekeraars en zorgvragers erkende kwaliteitsstandaard op hbo-niveau. Onze taken als belangenbehartiger voor onze leden zijn: kennis- en informatie-uitwisseling tussen de leden bevorderen van intervisie en sam...

lees meer

agenda

Workshop ‘Toekomst CAM-sector’
6 Oct

Workshop ‘Toekomst CAM-sector’

In oktober organiseert het bestuur van de FONG in opdracht van de leden een workshop over de toekoms...
Algemene ledenvergadering najaar
17 Nov

Algemene ledenvergadering najaar

Tijdens de algemene najaarsvergadering komt onder andere de begroting voor 2016 aan de orde. Gegeve...
Algemene ledenvergadering voorjaar
19 May

Algemene ledenvergadering voorjaar

Tijdens deze vergadering komen  o.a. de jaarrekening en het jaarverslag over 2015 aan de orde.
Top