FONG, Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen

De FONG zet zich al ruim twintig jaar in voor kwaliteitsverhoging van de beroepsopleidingen in de CAM-sector*. Wij zijn gesprekspartner voor patiŽntenverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties, de politiek en de media.

Brancheorganisatie

De FONG is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle opleidingsinstituten in de CAM-sector in Nederland. Ons doel is een door overheid, verzekeraars en zorgvragers erkende kwaliteitsstandaard op hbo-niveau. Onze taken als belangenbehartiger voor onze leden zijn:
 • kennis- en informatie-uitwisseling tussen de leden
 • bevorderen van intervisie en samenwerking van de opleidingen
 • overlegpartner voor beroepsverenigingen, koepels, accreditatie-instanties en zorgverzekeraars
 • streven naar erkenning van FONG-opleidingen door beroepsverenigingen
 • het realiseren van een herkenbaar en erkend keurmerk voor de opleidingen in de CAM-sector
 • vaststellen en bewaken van opleidingseisen (in overleg met leden en partijen binnen de sector)
 • vaststellen welke toetsingsinstanties voldoen aan de criteria van de FONG
 • afstemming en het maken van afspraken met zorgverzekeraars en overheid
 • streven naar bredere acceptatie van de toepassing van natuurlijke geneeswijzen
 • ondersteunen en adviseren van leden
 • kennisbron voor de opleidingsinstituten
 • promotie van de leden en hun opleidingen
 • delen van informatie via de FONG-website

De leden

De leden van de FONG zijn opleidingsinstituten die een breed scala aan op natuurlijke geneeswijzen gerichte beroepsopleidingen verzorgen. Denk daarbij aan natuurgeneeskunde, klassieke homeopathie, traditionele Chinese geneeswijzen, psychosociale en lichaamsgerichte therapieŽn.

*Complementary Alternative Medicine (natuurlijke geneeswijze)

Visie

De FONG en haar leden staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs volgens de wet op het hoger onderwijs (WHW).
Dit wordt gewaarborgd door onafhankelijke, externe toetsing van de (kandidaat )leden en een doorlopend streven naar kwaliteitsverbetering. Zo zijn studenten ervan verzekerd dat
zij een kwalitatief hoogwaardige opleiding volgen. Ook is dan duidelijk dat ze als beginnend therapeut het juiste niveau hebben.

Missie

De FONG wil de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs in de
CAM-sector bevorderen en bewaken, zodat deze aan objectieve standaards voldoet.

Opleidingen in de Natuurgeneeskunde