Home / Articles posted byHelma

auteur: Helma

Nieuwe modelovereenkomsten voor mbo- en hbo-onderwijs

Nieuwe modelovereenkomsten beschikbaar, speciaal voor het onderwijs. Onlangs zijn twee nieuwe modelovereenkomsten door de Belastingdienst goedgekeurd. Deze overeenkomsten zijn tot stand gekomen door overleg tussen de Belastingdienst enerzijds en de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad anderzijds. Wij stellen deze nieuwe overeenkomsten graag via ons Ledenportaal aan u ter beschikking. Nadere informatie vindt u in De VAR verdwijnt De twee nieuwe modelovereenkomsten kunt u hier downloaden ...
lees meer

Nieuwe wet BTW vrijstelling CAM

BTW-vrijstelling ook voor de CAM-sector Per 1 april 2016 is de nieuwe wet voor de BTW-vrijstelling van o.a. beroepsbeoefenaren in de CAM-sector van kracht geworden. Voor de volledige tekst van de wet kunt u hier de publicatie in de Staatscourant downloaden. Bovendien is een publicatie van RBCZ over dit onderwerp meegenomen.
lees meer

VAR gaat verdwijnen

Wat kunnen FONG leden doen met het verdwijnen van de VAR? Via onze Nieuwsbrief 2015-12 en ons ledenportaal hebben wij al aandacht geschonken aan het verdwijnen van de VAR en de consequenties voor onze leden en voor de docenten, die als zelfstandige (zzp-er) een overeenkomst met het opleidingsinstituut hebben. Wij hebben voor u de zaken op een rijtje gezet en aangeven welke opties wij nu zien. Nadere informatie vindt u in De VAR verdwijnt De twee in dit document genoemde Modelovereenkom...
lees meer

Arts moet alternatieve geneeskunde benutten

Nederlandse artsen moeten veel vaker behandelingen als acupunctuur en ontspanningstherapieën onderdeel laten uitmaken van hun werk. Dat stelt onderzoeksorganisatie ZonMw in een rapport dat vandaag verschijnt en waaraan verscheidene medici en ziekenhuisbestuurders hebben meegewerkt. - door Edwin Kreulen (meer…)
lees meer

Workshop ‘Accreditatie – hertoetsing SNRO’

Op 3 februari 2015 is de eerste workshop voor leden geweest in De Twee Marken in Maarn. De tweede workshop vond in maart plaats. Er was beide keren een prima opkomst voor de workshop ‘Accreditatie – hertoetsing SNRO’ en het bestuur hoopt hiermee ondersteuning te hebben geboden voor de leden in het proces van hertoetsing. Meer informatie verslag van de workshop presentatie SNRO (PowerPoint) van SNRO
lees meer

Contributie-opbouw

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor 2016 is de contributie ongewijzigd t.o.v. 2015 vastgesteld. De contributie voor 2016 is opgebouwd uit: een basisbedrag van € 600, dit gelijk is voor alle leden; een bijdrage van € 7,50 per student; een maximale contributie van € 2.500,-.
lees meer

Gezamenlijk overleg accreditatie-instellingen 

Het afgelopen halfjaar hebben de accreditatie-instellingen SKB, SNRO, KTNO en FONG elke maand constructief overleg met elkaar gehad. Als wij gebruik maken van elkaars krachten om zodoende eenduidiger en uiteindelijk ook kwaliteitsvoller te kunnen werken, is dit voor alle betrokkenen (opleidingsinstituten, beroepsverenigingen, koepels, verzekeraars en vooral dus de cliënten/patiënten) van belang. In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de FONG samen met andere accreditatie-instellinge...
lees meer
Top