Home / nieuws / Coronavirus

Coronavirus

Heteren, 12 maart 2020

Beste leden van de FONG,

Fong vindt het belangrijk haar leden te ondersteunen, ook bij zaken die niet direct de opleiding betreffen.

Op dit moment is het Coronavirus onderwerp van gesprek, ook vast binnen jullie opleidingen. Het advies van de RIVM wordt zeker binnen jullie opleidingen opgevolgd.

Dat is verder geen punt van discussie, maar welke gevolgen heeft dit voor de opleidingen; waar loopt men tegen aan; wat vraagt om acties e.d. zijn vragen die wellicht bij jullie spelen. Jullie eigen methodiek i.r.t. het virus, zal zeker tijdens de colleges en in de gesprekken met de studenten alle aandacht krijgen.

Vanuit FONG hopen we dat jullie deze moeilijke periode goed doorkomen. Mocht FONG een rol kunnen spelen in het doorspelen van vragen waardoor anderen kunnen meedenken of misschien tips kunnen geven, dan bieden wij jullie graag ons platform aan.

Zie ook: https://www.thebe.nl/nieuws/advies-rivm-aangepast-beleid-in-verband-met-coronavirus/

Wij wensen jullie heel veel sterkte toe.

Hans Bierman

Secretariaat FONG

Top