Home / FONG, Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen

FONG, Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen

De FONG is de belangenorganisatie van opleidingsinstituten in de CAM-sector*.  De FONG doet dit o.a. door FONG-leden te promoten bij beroepsverenigingen, koepels, en zorgverzekeraars. Vanzelfsprekend is de FONG als vertegenwoordiger van CAM opleidingen aanwezig bij alle belangrijke overleggen/besprekingen in de CAM-sector

Brancheorganisatie.

De FONG zet zich al ruim 20 jaar in voor kwaliteitsverhoging en kwaliteitsborging van opleidingsinstituten in de CAM-sector*.  Zo zijn alle  FONG leden door een onafhankelijk accreditatie instituut geaccrediteerd. De meeste beroepsorganisaties erkennen de FONG. Hierdoor hebben opleidingen die lid van de FONG zijn veel meer zekerheid dat hun studenten in aanmerking komen voor het lidmaatschap van een relevante beroeps vereniging.

De FONG neemt haar taak als belangenbehartiger heel serieus.

Wij zijn o.a. op de volgende gebieden actief:

  • als overlegpartner voor beroepsverenigingen, koepels, accreditatie-instanties en zorgverzekeraars,
  • in ons streven we naar erkenning van FONG-opleidingen door beroepsverenigingen,
  • het realiseren van een herkenbaar en erkend keurmerk voor de opleidingen in de CAM-sector,
  • in het bewaken van opleidingseisen in overleg met beroepsorganisaties en andere partijen binnen de CAM-sector,
  • ondersteunen en adviseren van leden,
  • kennisbron voor de opleidingsinstituten in de CAM- sector,
  • promotie van FONG-leden,
  • kennis- en informatie-uitwisseling tussen de leden.

De leden

De leden van de FONG zijn opleidingsinstituten die een breed scala aan op natuurlijke geneeswijzen gerichte beroepsopleidingen verzorgen. Denk daarbij aan natuurgeneeskunde, ayurveda, klassieke homeopathie, traditionele Chinese geneeswijzen, psychosociale en lichaamsgerichte therapieën.

*Complementary Alternative Medicine (natuurlijke geneeswijze)
Top