Home / Lid worden van de FONG

Lid worden van de FONG

Om van de FONG lid te kunnen worden moet uw onderwijsinstelling/beroepsopleiding aan de volgende voorwaarden voldoen. Uw beroepsopleiding

  • biedt een helder omschreven vakkenpakket en lesprogramma met voldoende studiebelastingsuren;
  • is een rechtspersoon en is ingeschreven bij de kamer van koophandel;
  • verzorgt als hoofdactiviteit een (hbo-)beroepsopleiding in de natuurlijke geneeswijze;
  • heeft een duidelijk toelatingsbeleid/-reglement, een voor de studenten toegankelijke klachtenregeling, een betalingsreglement, een examenreglement en een studentenraad/medezeggenschapsraad.

Een samenvatting van de voorwaarden zijn te vinden bij KENNISBANK of opvraagbaar bij het FONG-secretariaat. E-mail: secretariaat@fong.nl

Inschrijfformulieren

U kunt een inschrijfformulier vinden bij KENNISBANK, of u kunt het aanvragen bij het secretariaat via: secretariaat@fong.nl

Top