Home / Over de FONG

Over de FONG

Wat doet de FONG.

De FONG streeft als belangenbehartiger o.a. naar eenduidige en transparante accreditatie criteria voor opleidingen in de Complementaire zorg. Zodat de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen voor iedereen zichtbaar wordt.

Waarom de FONG

De FONG zet zich in voor verbetering en ondersteuning van de kwaliteit van  opleidingen in de Complementaire zorg. Daarom willen wij in overleg met beroeps- verenigingen, koepels en zorgverzekeraars komen tot afspraken over een transparant kwaliteitskader voor opleidingen in de CAM- sector.

Complementaire zorg is een breed en diffuus werkveld waarin tal van professionals en organisaties een rol spelen. In het opleidingen landschap is dit niet anders. Het aanbod van opleidingen is groot en er zijn veel verschillende opleidingsrichtingen en varianten. Tussen al deze opleidingen bestaan verschillen in beoogde competenties, taken en settings waarvoor wordt opgeleid, opleidingsduur, inhoud en niveau.

Hierbij moet worden opgemerkt dat een aantal opleidingen al bezig is met het verbeteren en/of optimaliseren van de kwaliteit van hun opleiding, of dat reeds heeft gerealiseerd

Tegelijkertijd constateren we dat bij CAM opleidingen er behoefte is aan  ondersteuning bij het werken aan die kwaliteit. Een van de taken van de FONG als belangenbehartiger, is het aanbieden van onderwijskundige ondersteuning. Wij zijn van namelijk van mening dat het groot van belang is dat mensen die in dit werkveld werken goed zijn opgeleid, kwaliteit bieden en hun kennis en kwaliteiten onderhouden.

Als FONG vinden wij het belangrijk dat in de nabije toekomst de kwaliteit van CAM opleidingen boven elke twijfel verheven is.

Waaraan moet u voldoen om lid te kunnen worden van de FONG

De FONG stelt de volgende eisen aan accreditatie en lidmaatschap:

  • Aanbieden van een nader omschreven vakkenpakket en lesprogramma met voldoende studiebelastingsuren. Een samenvatting van de eisen zijn opvraagbaar bij het FONG-secretariaat. E-mail: secretariaat@fong.nl ;
  • De opleiding is een rechtspersoon en is ingeschreven bij de kamer van koophandel;
  • De opleiding verzorgt als hoofdactiviteit een hbo-beroepsopleiding in de natuurlijke geneeswijze;
  • De opleiding heeft een duidelijk toelatingsbeleid/-reglement, een voor de studenten toegankelijke klachtenregeling, een betalingsreglement, een examenreglement en een studentenraad/medezeggenschapsraad.

Is de FONG ook een vraagbaak voor therapeuten en studenten?

Bent u een aanbieder van complementaire / alternatieve / natuurgeneeskundige zorg en heeft u vragen over uw huidige natuurgeneeskundige complementaire opleidingsniveau of over uw medische basiskennis (MBK)- en psycho-sociale basiskennis (PSBK)-niveau, over de (aanvullende) opleidingsmogelijkheden en/of over eventuele vrijstellingen? Hiervoor kunt u helaas niet bij de FONG terecht. FONG communiceert en onderhoudt alleen relaties met:

  • de leden en andere aanbieders van CAM opleidingen
  • organisaties en instanties in het CAM veld die samenwerken met FONG

FONG is daarom geen aanspreekpunt voor individuele (aanstaande) cursisten/studenten/therapeuten.

Wij adviseren u contact op te nemen met een/uw beroeps- of branchevereniging of met 1 van de betreffende KOEPELs RBCZ, KAB, NAP of zorgverzekeraar(s).

  • CAM: Complementary and Additive Medicine
  • RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
  • KAB: Koepel Alternatieve Behandelwijzen
  • NAP: Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

Top