Home / Posts tagged "bestuur"

bestuur

Gezamenlijk overleg accreditatie-instellingen 

Het afgelopen halfjaar hebben de accreditatie-instellingen SKB, SNRO, KTNO en FONG elke maand constructief overleg met elkaar gehad. Als wij gebruik maken van elkaars krachten om zodoende eenduidiger en uiteindelijk ook kwaliteitsvoller te kunnen werken, is dit voor alle betrokkenen (opleidingsinstituten, beroepsverenigingen, koepels, verzekeraars en vooral dus de cliënten/patiënten) van belang. In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de FONG samen met andere accreditatie-instellinge...
lees meer

Voortgang overleg accreditatie-instituten

In juni 2013 was er voor het eerst bij de RBNG een gezamenlijk overleg met en tussen de SNRO, SKB en de FONG op het kantoor van de RBNG. Uit dit eerste overleg bleek dat er een behoefte was om meer van elkaar te weten. Hieruit heeft er twee keer een informeel verkennend overleg plaatsgevonden tussen de FONG, SNRO en de SKB. Dit had tot gevolg dat ook de KTNO hierin werd betrokken. Vervolgbijeenkomsten vonden plaats op 12, 24 november en 11 december 2013. Hoofdthema tijdens deze bijeenkomsten ...
lees meer

Integraal Natuurlijk (IN)

De FONG is advies lid van Integraal Natuurlijk (IN) en neemt in die hoedanigheid deel aan een paar activiteiten binnen IN. IN is officieel opgericht op 7 mei 2012. Over IN IN is een samenwerkingsverband van inmiddels 14 beroepsverenigingen van therapeuten in de integraal natuurlijke gezondheidszorg en andere spelers op dit gebied zoals opleidingsinstituten, accreditatie-instituten en vakbladen. De missie is om de integraal natuurlijke gezondheidszorg vanuit een sterke samenwerking beter in de ...
lees meer

Verkenning HBO raad-CAM

Op initiatief van Nico Smits en Gerda Perenboom kwamen op 17 oktober jl. voor het eerst een zestal opleidingen bijeen om te praten over het oprichten van een HBO-Raad CAM. Het idee De HBO-Raad CAM heeft de WHW als leidraad en basis en met dit uitgangspunt willen zij de krachten in het veld bundelen en werken aan het verhogen en ontwikkelen van het hbo onderwijs in het CAM veld. De HBO-Raad CAM wil een gesprekspartner zijn voor de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezon...
lees meer

Samenwerkingsverband  SRBAG en Integraal Natuurlijk

Nederland krijgt een BelangenOrganisatie voor de Complementaire Gezondheidszorg (BOCG). Dat is besloten na een succesvolle startconferentie op 30 oktober in Amersfoort. Het initiatief voor de BOCG is genomen door het samenwerkingsverband Integraal Natuurlijk en de koepelorganisatie SRBAG. Tijdens de startconferentie bleek een groot enthousiasme over de bundeling van krachten die de BOCG voorstaat. De aangesloten beroepsverenigingen krijgen in de nieuwe belangenorganisatie rechtstreeks invloed...
lees meer
Top