Home / Posts tagged "contributie"

contributie

Contributie-opbouw

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor 2016 is de contributie ongewijzigd t.o.v. 2015 vastgesteld. De contributie voor 2016 is opgebouwd uit: een basisbedrag van € 600, dit gelijk is voor alle leden; een bijdrage van € 7,50 per student; een maximale contributie van € 2.500,-.
lees meer
Top