Home / Posts tagged "verslag"

verslag

Ontwikkeling klachtenprocedure

Af en toe wordt het bestuur van de FONG geconfronteerd met het feit dat de zij wordt gezien als een beroepsinstantie in de klachtenprocedure. Daardoor komt het bestuur in een lastige positie: omdat de FONG een vereniging is van opleidingsinstituten, is het bestuur gehouden de belangen van de leden te behartigen. Op dit moment proberen we partijen aan te moedigen dat de klachtenprocedure van de betreffende opleiding correct wordt nagevolgd. Met dit in het achterhoofd en met de wetenschap dat o...
lees meer

Klankbordgroep 09-01-2014

Het bestuur vindt het belangrijk om bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid goed in contact te blijven met de opleidingen. In de klankbordgroep worden lopende zaken besproken en nieuwe ontwikkelingen. Verder is de uitwisseling nuttig van alles wat er in het werkveld gebeurt. Op regelmatige basis komt de klankbordgroep en enkele bestuursleden bijeen, momenteel eens per kwartaal. ZieĀ  verslag 9 januari 2014
lees meer

Overzicht bijeenkomsten hbo-bachelortraject 2013-2014

hbo-bachelorbijeenkomst
Het tweede jaar (2013/2014) van het hbo-bachelor project staat in het teken van uitwisseling van ervaringen bij het tot stand brengen van het Zelf Evaluatie Rapport. In 7 bijeenkomsten worden door de deelnemers presentaties verzorgd over de invulling van de 16 standaards van de Uitgebreide Toets Nieuwe Opleidingen. Hierbij wordt de stand van zaken bij de opleiding gepresenteerd. periode 2013/2014 - 7 bijeenkomsten 1e bijeenkomst 21-11-2013 Standaard 1: beoogde eindkwalificaties TOPKI, Ingr...
lees meer
Top