Home / nieuws / Wettelijke termen voor universiteit en hogeschool

Wettelijke termen voor universiteit en hogeschool

Momenteel is er een wet in voorbereiding die het gebruik van de termen ‘universiteit’ en ‘hogeschool’ aan laat voorbehouden aan wettelijk erkende instellingen.

Vanaf 1 mei 2015 staat het ‘Wetsvoorstel¬†bescherming namen en graden hoger onderwijs’ op de website www.internetconsultatie.nl/wetbeschermingnamenengraden.

In de Volkskrant van 1 mei 2015 is een artikel over dit onderwerp te vinden met de titel ‘Universiteit wordt beschermde titel‘.

Top